Robert Hellgren | Entreprenör

Robert Hellgrens erfarenheter

Min Erfarenheter

Jag Robert Hellgren har 25 års erfarenhet av bygg och fastighetsbranschen har jag en gedigen kunskap och behärskar hela byggprocessen. Jag har under åren skaffat mig erfarenheter och utbildningar inom BAS-U, BAS-P, Kvalitetsansvarig N-klass, och Heta arbeten. Har medverkat i planprocesser, projekteringar, förstudier, genomförande, upphandlingar, entreprenad avtal ABT06, AB06, PBL, AMA, BBR, BKR och Iso 9001 och Iso 14001. 

Mina Projekt

Fastighetsutveckling

Att utveckla fastigheter, och genomföra planändringar, projektering, produktionsplanering är något jag brinner för. Vi håller på och utvecklar ett nytt koncept för att lösa och bygga billiga hyresrätter. Mitt system sänker byggkostnaden och går att genomföra på kortare produktionstider. Samtidigt klarar man högt ställda miljö och kvalitetskrav. Det råder stor brist på bostäder i Sverige och många andra länder, bostadssituationen måste lösas, där man av tradition inte haft många aktörer.

Ser med spänning på kommande period när vi lanserar vårt nya koncept.

Entreprenad och nyproduktion

Att genomföra nyproduktion och rot-entreprenader bra kräver god planering. Det gäller att få med sig alla och samtidigt hålla budget och tider. Jag anser att byggbranschen står inför spännande tider med ny teknik och it- stöd som ökar noggrannheten. Jag Robert Hellgren vet vad som krävs för framtidens byggare och fastighetsägare.