Robert Hellgren | Entreprenör

Välkommen till Byggentreprenör
Robert Hellgren

Jag brinner för att utveckla bostäder och fastigheter. Med över 28 år i bygg och fastighetsbranschen så besitter jag stor erfarenhet och kunskap. Varit med både uppgång och fall, men ser positivt på framtiden och ser idag ett stort behov på inte minst hyresrätter i samhället. Min långa erfarenhet kommer väl till pass, inför dagens och morgondagens utmaningar i branschen.

Att ge god service och överträffa människors förväntningar har varit en röd tråd genom hela min karriär i byggbranschen. Jag har utvecklat ett servicepräglat tankesätt som idag är en mycket naturlig del av mig. Jag ställer krav på mig själv och min omgivning att alltid förmå det bästa.

Det viktigaste i mötet med kunden är i min mening att snabbt etablera en relation och att både lyssna in och kunna komma med förslag till kunden utifrån detta. Att jag dessutom snabbt lär känna mina kollegor gör att jag enkelt blir en del av ett team.

Robert Hellgren